2015.09.01

Énekek:

1.1. Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már,

Aludhatnál falevél, ha leszállnál.

Aluhatsz falevél, betakar a tél,

Reggel a kacagás az egekig ér.

Aluhatsz falevél, betakar a tél,

Reggel a kacagás az egekig ér. /2x/

1.2. Borsót főztem,  (felfordított tenyérbe ujjal kevergetünk)

jól megsóztam,         (a másik kezünkkel úgy teszünk, mintha megsóznánk a levest)

meg is paprikáztam,  (úgy teszünk, mintha megpaprikáznánk a levest)

ábele, bábele, fuss!   (a két öklünkkel ellentétesen körzünk, előre a végén pedig tapsolunk egyet) 2x

 

2. Arcjátékok:

2.1. Sűrű erdő,            (fejtetőn a hajat összeborzoljuk)

kopasz mező,               (homlokot megsimogatjuk)

pislogója,                      (szemet megsimítjuk)

szuszogója,                  (orrot finoman megbökjük)

tátogója,                       (szájon finoman végighúzzuk az ujjunk)

ez meg itt a csiklandója!  (megcsikizzük a hasat ) (3x)

 

2.2.Cukor   (ujjunkkal a homlokot végig simítjuk)

kávé,          (ujjunkkal a jobb arcocskát végig simítjuk)

tea,             (ujjunkkal a bal arcocskát végigsimítjuk)

rum,            (ujjunkkal az állat simítjuk meg)

Bummm!     (ujjunkkal az orr hegyére bökünk) (3x)

 

3. Kézjátékok:

 

3.1. Kerekeset,  (körzünk az ujjunkkal a tenyérbe)

bökdösőset,       (ujjunkkal bökdössük a tenyeret)

simítósat,          (simogatjuk a kezünkkel a tenyeret)

csattanósat!       (nagyot ütünk a tenyérbe)

 

3.2. Hasítom, hasítom,       (a tenyérbe a másik kézzel hasítani)

vágom, vágom,                   (a tenyérbe a másik kézzel vágni)

szúrom, szúrom,                 (ujjal megszúrni a tenyeret)

könyökölöm, könyökölöm,    (tenyérbe könyökkel könyökölni)

megpuszilom, puszit adok!   (megpuszilni a gyermek tenyerét majd arcát)

 

3.3. Dombon áll egy házikó,                              (két kezünkből egy háztető formát formálunk)

házikóban ládikó,                                                (az ujjainkkal egy dobozt rajzolunk)

ládikóban kerek tálca,                                          (a kezünket körbe rajzoljuk  mint egy kerek tálcát)

kerek tálcán öt pogácsa.                                      (az ujjainkkal, egyesével megérintjük az öt ujjunkat)

Arra járt az egérke, mind megette ebédre! Hamm!  (végigszaladunk a kezünkkel az ujjainkon és megcsiklandozzuk a gyerek hasát)

 

3.4.Csipp, csipp csóka, (megcsípem két ujjal a kézfejen a bőrt…)

vak varjúcska,

komámasszony kéreti a szekerét,

nem adhatom oda,

tyúkok ülnek rajta,

Hess, hess, hess, ... ! (a két kezemmel hessegetek)

 

3.5. Süss fel nap, süss fel nap, Isten napocskája!

(a dal ritmusának tapsolásával énekeljük (3x)

 

4. Tornáztatók: A gyakorlatokat célszerű háton fekvő gyermekkel végezni.

 

4.1. Ángyom asszony zsákját, (a gyermek magasra

elvitték a molnárok                    emelt nyújtott lábát jobbra

Híres tömőfáját                         balra döntjük…)

a Dunába dobták                       (a gyermek magasra emelt nyújtott lábával körzünk )

A Dunába, puff,                         (a gyermek magasra emelt nyújtott lábát jobbra balra elengedjük)

a Dunába puff, puff…

 

4.2. Öregapám mikor szántó-vető ember volt  (a gyermeket hanyatt fektetjük és lassan biciklizünk a lábával)

Kiment a mezőre                                              (enyhén gyorsítjuk a biciklizést)

jól megpucolta az ekét                                      (megállunk a biciklizéssel és  kétszer végighúzzuk kezünket a testén)

és eldobta!-Zsuppsz!                                        (félre dobjuk a lábát)

 

4.3. Van nekem egy piros biciklim (a gyermek lábával

járok a hegyen át, völgyön át,           normál tempóba biciklizünk

erdőn mezőn réten át!                       folyamatosan a mondóka alatt)

 

4.4. Az én apám vízimolnár   (a gyermek hajlított lábával lassan mintha bicikliznénk)

mit őröl a vízimolnár                (a biciklizést gyorsítjuk)

őröl búzát,                              (hajlított lábbal balra körzünk)

őröl árpát,                               (hajlított lábbal jobbra körzünk)

őröl rozst                                (hajlított lábbal balra körzünk)

őröl kukoricát, kukoricát!          (hajlított lábbal gyorsan biciklizünk)

 

5.Sétáltatók

5.1. Jár,jár,jár                        (lassan sétálunk körbe a szőnyegen )

Járni tanul már,

Tipeg-topog bocskorában

Pici baba szép korában

Járni tanul már!

 

5.2..Erre kakas erre tyúk,       (körbe megyünk a mondóka ritmusára)

erre van a gyalog út.

Taréja ha réja ugorj a fazékba Zsupsz!   (ugrással irányt váltunk)

 

5.3. Jár a róka lába előre meg hátra (a gyermek lábát előre meg hátra lóbáljuk)

Tipeg topog a talpa                            (a gyermek talpacskájával topogunk)

Libeg, lobog a farka!                          (a gyermek fenekét meglóbáljuk)

 

5.4. Lassan jár a szürke ló               (lassan sétálunk körbe)

Fárasztó, fárasztó, fárasztó

A barna ló tripp és trapp, tripp és trapp    (kicsit gyorsabban megyünk

Fekete ló vágtat,vágtat                          (szaladunk körbe)

megáll!                                                 (hirtelen megállunk)

 

 

6. Lovagoltatók:

6.1. Pám, pám, paripám                    ,                    

jön a huszárkapitány.                         

Én vagyok a kapitány,                                                 

vágtass velem paripám.

 

6.2. Pám, pám-paripám,                                        

tüzes a pipám!                                       

térdünkön)

 

6.3. Gyí, paci, paripa,                                      

nem messze van Kanizsa.                                  

Odaérünk délre,                                                                     

libapecsenyére.

 

6.4. Csett Pápára,                                     

Ló hátára,                                                          

Bugyrot kötök a hátára,                                                              

Csett, csett, csett             

 

6.5. Trapp, trapp, trapp,   (páros térdemelés)

lovam trappolgat,

hegyen-völgyön,               (váltott térdemelés)

alagúton                           (előre hajolunk mintha alagútban lennénk)

nem tévedünk el az úton!  (páros térdemelés)

 

6.6. Sima út, sima út, sima út,                   (térdünkön jobbra, balra mozgatjuk lassan a gyermeket)

Göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út,    (jól megdöcögtetjük a gyermeket a térdeinken)

Kátyú!                                                         (szétnyitjuk a térdeinket és óvatosan beejtjük a gyermeket)

 

8. Mese

Móricz Zsigmond : Iciri - Piciri

Ajaj, hol volt hol nem...

Volt egyszer egy iciri piciri házacska;

ott lakott egy iciri piciri kis macska.

Volt annak két iciri piciri kisökre,

rákaptak egy iciri piciri kistökre.

Csizmát húz az iciri piciri kis macska,

hová lett az iciri piciri barmocska?

Bejárja az iciri piciri kis erdõt,

s nem leli az iciri piciri tekergõt.

Bejárja az iciri piciri kaszálót,

s nem látja az iciri piciri kószálót.

Rátalál egy iciri piciri kis tökre,

bánatában iciri picirit meglökte.

Felfordult az iciri piciri tököcske,

benne a két iciri piciri ökröcske.

Megörült két iciri piciri ökrének:

vége van az iciri piciri mesének!

A magyar népmese zenéjét elfurulyázni