Anyasági támogatás

Ki jogosult?
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően
a) az a nő, aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt; (akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)
b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a gondozásába kerül.

Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja.

 

Mennyi jár?
Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával (2015-ben: 64.125,- Ft), ikergyermekek esetén 300%-ával (2015-ben: 85.500,- Ft).

 

Mikor lehet igényelni?
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani.

 

Mikor nem jár?
Nem jár anyasági támogatás, ha
a) a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
b) a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.

 

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén - megilleti a jogosultat, ha
a) a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
b) a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.

 

Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton?

  • Nyomtatvány: „Kérelem anyasági támogatás megállapítására”
  • Igénylő: személyazonosításhoz szükséges irat (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, érvényes kártyatípusú gépjárművezetői engedély, érvényes útlevél) Taj kártya
  • külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb irat, EU Kék kártya
  • Gyermek: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, Taj kártya
  • eredeti orvosi igazolás vagy várandósgondozást végző védőnő által kiállított igazolás eredeti példánya vagy annak másolata (ha az igazolás nem lett a kérelemhez csatolva, akkor a hiánypótlásként a Magyar Államkincstár a védőnői igazolást fogja kérni)
  • Gyám esetén: gyámkirendelő határozat
  • Örökbefogadó szülő esetén: gyámhatósági határozat
  • Az édesanya vagy a gyermek halála esetén: halotti anyakönyvi kivonat

 

Maradt még kérdésed? Tedd fel! (Anyasági támogatás)

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása