Oroszlányi Baptista Könyvtár

 

Cím:
Oroszlányi Baptista Imaház
2840 Oroszlány
Radnóti M. u. 43.


A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE

A könyvtár igénybevételének általános szabályai

 


 A könyvtár nyilvános, a beiratkozás és a könyvtári alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan.
 A könyvtár a Baba-Mama Klub alkalmain, illetve az Imaház nyitvatartásakor látogatható. A könyvtárat látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási időben lehet.
 Kölcsönzés: A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad. A kölcsönzött könyvek száma egyidejűleg 3 darab lehet, két hét időtartamra.
 A határidőn túl visszahozott könyvekért kölcsönzési díjat számítunk fel, melynek összege 50 Ft/nap.
 Kártérítés, felelősség, biztonsági előírások:
o A kölcsönző anyagilag felel a könyvek megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.
o Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori beszerzési értékét kell megtéríteni és az összeget a könyvtár pénztárába kell befizetni. Az ilyen módon befizetett pénzösszeg kizárólag újabb könyvtári dokumentum beszerzésére használható fel.


A szabályzat visszavonásig érvényes.

 

A könyvtár kezelője: Pásztor Attila és Pásztorné Kis Gabriella
Tel: 06-20/372-9411


Oroszlány, 2012. szeptember