Azt tette, amit jónak, helyesnek tartott...

Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak tartott Istene, az ÚR. Minden munkáját, amit … elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. (2Krón 31:20-21)


Ezékiás királyról írja ezt a két mondatot Isten Igéje. De vajon rólunk írhatná? Ránk igazak ezek a sorok? Azt tesszük, amit jónak, helyesnek és igaznak tart Isten? A hívő embernek nem azt kell tennie, amit ő jónak, helyesnek tart, hanem azt, amit Isten tart jónak és helyesnek. Ehhez persze egyeztetnünk kell az Úrral. Meg szoktuk ezt tenni?


A munkáinkra nézve is csodálatos tanácsokat hallhatunk az Igéből:


1.    Dolgozzunk Istent keresve! Olykor teher, gyötrelem a munka, de ha mindig az Urat keresve dolgozunk, akkor hamar túllendülünk a holtpontokon és Őt dicsőítve tudjuk végezni munkánkat, bármi legyen is az.
2.    Dolgozzunk tiszta szívből! Hogy lehet ezt megtenni? Úgy, ha munkánk során Isten tetszését keressük! Művünk szóljon a Királynak, az élő és hatalmas Istennek. Végezzük örömmel és precízen, a tőlünk telhető legjobban, hogy gyönyörködhessen benne!
3.    Hidd el, Isten megáldja, ha így állsz a munkádhoz! Őelőtte minden munka értékes. Minden tisztességes, becsülettel elvégzett munka, bármi is a foglalkozásunk, a hivatásunk. Dolgozz úgy, hogy tudod: Ő a legnagyobb Főnök a te munkahelyeden is, aki mindig látja hozzáállásodat és tetteidet is! Képviseld Őt hűséggel a munkádban is!


A nap gondolata:


A mindenható Istenbe vetett hit minden lelki győzelem szülőanyja. A hit átveti magát az idő korlátján, és diadalénekbe kezd, amikor a csata még javában zajlik. Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el, az erős hit, mint életmentő csónak, biztonságot nyújt a viharban is. (C. H. Spurgeon)