Ezek pedig kitartóan részt vettek a… közösségben…(ApCsel 2:42)

 

Közösség. Istennel. És ebben a közösségben maga az élő Isten mutatja be, hogy a közösség tényleg együtt jár a határtalansággal. Isten nem marad fent mennyei magasságban, hanem részt kíván venni népe életében. Ez éri el a csúcsát Jézus Krisztus születésében. Immánuel, velünk az Isten. Határtalanul! Az ég és föld Ura részt kíván venni a mi bezárt, bűnös és idegbajos életünkben. És az egész világot hívja. A kérdésem csak ennyi: miért? Azért, mert szeret. Ő, maga a SZERETET! És ezt a tökéletes, mindent elfedező szeretetét megmutatta abban, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, az el ne vesszen. Nincs szó érdemről, nincs szó szeretnivalóságról, csak és kizárólag egy határtalan isteni aláhajlásról. Arról, hogy megérkezik Az, Aki részt kíván venni, Aki szoros kapcsolatban, Aki testvériségben, azaz koinóniában akar lenni veled és velem, – Filippi 2,5-8 – éspedig azért, hogy Te és én is koinóniában lehessünk egymással. (Lovász Krisztián)

 

A nap gondolata:

A boldogság kellemessé tesz
A kísértés erősebbé
A bánat emberré
A sikertelenség alázatossá 
Csak a remény vezet a siker felé.