Közösségvállalás a betegekkel


"13Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! 14Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. 18Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. "
( Jakab 5,13-18)

Mit tegyen valaki, ha beteg? Imádkozzék, vallja meg bűneit, és higgyen! Mit tegyenek a beteg mellett lévő testvérek? Imádkozzanak érte, mert igen hatékony az igazak könyörgése, és látogassák meg! Isten meghallgatja az imádságot még akkor is, ha nem a beteg ágya mellől mondják. Viszont ha oda elmegyünk többször, buzgóbban tudunk imádkozni, átélve másnak a szomorúságát, nyomorúságát. A beteg pedig jobban megérzi az Úr szeretetét és az ima erejét, ha másokkal imádkozhat. Ilyenkor az Úr Jézus szavai teljesednek: "beteg voltam, és meglátogattatok" (Mt 25,36).
De hogyan imádkozzunk? Az ígéret az, hogy meg fog gyógyulni a beteg, és ha kapcsolatban van a betegség egy bizonyos bűnnel, akkor megbocsáttatik. De van két feltétel: az Úr nevében történjen a vének hívása, azok menése, imádsága és az olajjal való megkenés. És az imádság hitből legyen (amire meggyőződést, felhatalmazást kaptunk). Mind a kettő azt jelenti, hogy Isten akarata szerint való legyen. Illés imájának is ez volt a titka. Isten eldöntötte, neki kijelentette, ő pedig elkérte. A hitből való ima körkörös tehát. A mennyben kezdődik és ott is ér véget az Isten szuverén akaratában. Boldog az az ember, aki inkább megelégszik Isten akaratának teljesülésével, mint a sajátjával. /KJS/