Hűségesnek kell lenned

 

„…aki hű az ő megbízójához, 
ahogyan Mózes is hű volt…” (Zsidók 3:2)

A hűség több mint egy szép fogalom; valamihez vagy valakihez kell hűségesnek lenni. Valójában azzal tudjuk megmutatni Isten iránti hűségünket, hogy betartjuk ígéreteinket, melyeket más embereknek tettünk, és tartjuk magunkat elkötelezettségeinkhez. „Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek…” (Kolossé 3:17). Ez azt jelenti, hogy az Úr ezt látja, ez Őt dicsőíti, és Ő fogja megjutalmazni is. Ha nem szereted a hozzád közel álló embereket, igazából nem szereted Istent sem. Jézus ezt így fogalmazta meg: „…amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Máté 25:40). A hűség szó a görög nyelvben ezt jelenti: „szavahihető, megbízható”. Ha szavadat adod valakinek, számíthat rá, hogy meg is tartod? Nagyon sokan közülünk egész egyszerűen nem megbízhatóak. Nem lehet arra számítani, hogy meg is teszik, amit mondanak. 
Nem számít, milyen tehetséges vagy, ha nem vagy megbízható, Isten nem tud használni. Ő pedig próbára fog tenni! Hogyan? Úgy, hogy egy időre megbíz valamivel, amit nem akarsz csinálni, ami nem szórakoztató és nem érdekes, valamivel, ami talán azzal jár, hogy alá kell rendelned magad valaki más tekintélyének, valamivel, ami ellen berzenkedsz. Aztán ezt fogja mondani: „Csak légy hűséges!” A hűség pedig nem csupán annyi, hogy nap mint nap megjelensz és elvégzed a dolgod – nem, ez azt jelenti, hogy jó lélekkel, jó hozzáállással végzed! Isten megjutalmazza az ilyen hűséget. Jézus azt mondta: „…ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?” (Lukács 16:12). Egyszerűbben fogalmazva: ha sikeres akarsz lenni, hűségesnek kell lenned.