Mindennapi kenyér

"A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma." Máté 6,11

Az egyik iskola mellett egy szelet eldobott kenyeret találtam. Amikor a kezembe vettem a látvány nagyon megrendített, mert talán soha még ilyen meggyalázott kenyeret nem láttam.

Sáros volt, megtaposott és leköpdösött. Ahogy döbbenten néztem, kezemben tartva, az Úr Jézusra emlékeztetett, mert ez a meggyalázott kenyér puszta létével prédikált. Vajon így "becsüljük meg" Isten Fiát is, az Élet Kenyerét, Aki életét, megtöretett testét adta értünk a kereszten?

A mi Urunk önmagát a kenyérhez hasonlította:

"Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha." János 6,35

Vajon mi mennyire tudjuk megbecsülni azt, amit imádságainkban naponta kérünk?