Isten meg tudja tenni!

 

ISTEN MEG TUDJA TENNI!


Van-e valami lehetetlen az Úr számára? (1Móz 18,14)


Ma reggel az ApCsel 12,1-19-et olvastam, Péter bebörtönzéséről és az Úr angyala általi megmeneküléséről. Olvasás közben Isten két részletre hívta fel a figyelmemet: a hívők imájára Péterért, és arra, hogyan fogadták Isten imáikra adott válaszát.
Az 5. versben azt olvassuk, hogy a gyülekezet folyamatosan imádkozott Péterért. Imáik tartalmát nem ismerjük, de a hívek kétségkívül Péter kiszabadulásáért imádkoztak. Mikor Péter az ajtajukhoz ért, és Rodé tájékoztatta erről őket, válaszuk a hitetlenség volt. Mikor azonban Rodé továbbra is erősködött, hogy Péter életben van, és az ajtó előtt áll, a barátai azt hitték, hogy Péter angyala látogatta meg őket. Mikor végül meglátták Pétert magát, elcsodálkoztak.
Ennek a szakasznak néhány eleme már-már komikus: a szolgáló elfelejti kinyitni az ajtót, Péter ott áll és vár a küszöbön. Az Írás leleplez valamit az emberi természetből. Jézus ezt mondja: "Mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok." (Mt 21,22) Hányszor imádkozunk valamiért anélkül, hogy hinnénk, Isten képes megtenni, amit kérünk? Ám a Biblia azt mondja: "Istennek minden lehetséges" (Mk 10,27).
Imádság: Istenünk, erősítsd hitünket, hogy bizalommal imádkozzunk, és nyisd meg szemeinket, hogy meglássuk válaszodat. Jézus nevében. Ámen.
Az imára adott válasz néha ott van az orrunk előtt.
Janine A. Kuty (Virginia, USA)